A Móra Ferenc Gimiről, szenvedéseink és örömeink színteréről

Az időben, ha nem is az őskorig, csak 1809-ig kell visszanéznünk, ha a gimnázium megalakulásának évszámát szeretnénk megtudni. 54 évvel városunk újjáépítése után, de a nagy tudásszomjú diákok már vágytak egy magasabb rendű oktatásra. A szervezőmunka eredményeként 1809 novemberében indult el az akkor még sokkal kisebb, négy osztályos iskolában a tanítás.

1809-1919

A gimnáziumi életre már akkor is sok közismert egyéniség gyermeke vágyott. Ám emellett nagy számban találkozhattunk vidéki tanulókkal, különösen hazánkban megtalálható lengyel községekből. 1825-ig két világi professzor tanításával a gimi működése zavartalan volt, megindult a létszámnövekedés, s bebizonyosodott, hogy mi félegyházi és környéki gyerekek nem is vagyunk olyan buták — sőt! A reformkorban a számtant és az anyanyelvet részesítették előnyben és a hittan is kötelezőnek számított! A középiskolák életében az 1883-as középiskolai törvény teremtett rendet. Intézményünk igazi fejlődésnek akkor indult, amikor egykori diákját, Holló Lászlót nevezték ki igazgatónak, aki célul tűzte ki a főgimnáziummá fejlesztést. A város lakosságának növekedése, a polgáriasodás, a műveltség iránti igények nyomán Kiskunfélegyháza gimnáziuma főgimnázium lett. Ez volt az a pont, amikor bebizonyosodott, hogy a gimi „régi épülete” már szűkös a nagy diákseregnek. Az új iskolaépületre kiírt pályázat nyertese Alpár Ignác építész lett, és az 1896-os avatásra Móra Ferenc gimnazista, a Városi Katolikus Főgimnázium (akkor így hívták az iskolánkat) diákja írt verset.

A két világháború között

A román megszállás miatt megrongálódott épületben csak 1921/22-ben indult újra a rendszeres tanítás. Addig a diákok nem is jöttek iskolába… Szép élet is lehetett! 1922-től felvette az intézmény a Szent László nevet. Iskolánkban a nevelés pillére a vallás-erkölcs volt, ezek párosultak a legmodernebb, nos ma már inkább közelről sem modern, pedagógiai módszerekkel. Már alkalmazták a tesztmódszereket a tehetségkiválasztásban. A második világháborúban katonai kórházat rendeztek be.

1945-1990

A megrongálódott iskolaépületet csak 1947-től állították helyre. 1948-ban a legalapvetőbb és legfontosabb változás az iskolák államosítása és a gimnázium 4 évfolyamossá szervezése volt. A nevelés szovjet mintára-egységes ideológia alapján zajlott. Az 1950-60-as években a közösségi típusú iskolák kialakítása volt a fő szempont. Az 1956-os forradalmi eseményekbe az ifjúság kevéssé kapcsolódott be, de 1950-ben 8 gimnazista diák felrobbantotta az iskola monumentális vörös csillagát. Ilyen esemény szerencsére, vagy sajna a mi itt tartózkodásunk alatt nem történt. 1956. március6-tól az intézmény felvette egykori diákjának, Móra Ferencnek a nevét.
A 60-70-es években teret kaptak a kísérleti törekvések, tagozatok szervezésének lehetősége merült fel. E kor jellemzője volt az őszi termelőmunka, a munkaverseny éppúgy, mint a nyelvi tagozat.
1954 és 1972 között az intézmény egyike volt a városban működő gimnáziumok egyikének. 1978-ban először haladta meg az érettségizők száma a 100-at, ami mára nem nagy szám, de akkor még elképesztő mennyiségű volt. A 80-as évek végén felépült a gimnázium új épületrésze, melyben a biológiai kabinet kapott helyet.

A rendszerváltás utáni évek

A gimnázium tanulólétszáma folyamatosan emelkedett. 1994-ben indult el a tehetséggondozó és emelt nyelvi óraszámú hatosztályos képzés, mely teljesen új színfoltja lett az intézménynek. Bár ma már a hatosztályos rész külön áll az emelt nyelvi osztálytól. 1995-ben a diákok létszáma meghaladta a 600 főt. 1997-ben a levelező tagozattal ez a szám 800 főre változott. 2004-ben elindult iskolánkban a nyelvi előkészítő, melyben a diákok első évben lehetőséget kapnak arra, hogy felkészüljenek középiskolai tanulmányaikra, miközben magas óraszámban tanulhatnak idegen nyelvet és informatikát.
Az utolsó évtizedek is megerősítik, hogy a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium a főiskolai, egyetemi felvételikre előkészítő, klasszikus műveltséget közvetítő középiskola kíván lenni. Az egyetlen olyan intézménye a városnak, amely a 198 év alatt mindvégig ugyanaz maradt, aminek létrehozták egykoron: gimnázium.